Esti aici
Femeia.ro > Concursuri > Regulament Concurs „BANI IN PLIC 2” – femeia de azi – 23 martie 2012 – 10 mai 2012

Regulament Concurs „BANI IN PLIC 2” – femeia de azi – 23 martie 2012 – 10 mai 2012

1. Organizatorul concursului

1.a. Organizatorul campaniei promotionale este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO37ABNA4100000000023000 deschis la ABN AMRO WTC, reprezentată de Els Loesberg, in calitate de Director General.

Participantii la promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament Oficial”).

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari in Femeia de azi.

2. Dreptul de participare

Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea promotiei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei promotionale), precum si rudele lor de gradul I.

3. Perioada de desfasurare

Campania promotionala se desfasoara in perioada 23 martie 2012 – 10 mai 2012.

4. Mecanismul campaniei promotionale

Saptamanal, in fiecare aparitie a revistei Femeia de azi din cadrul perioadei de concurs (23, 30 martie, 6, 13, 20, 27 aprilie şi 4 mai 2012) consumatorii vor gasi un cupon razuibil pe coperta revistei Femeia de azi.

Acest cupon razuibil este valabil de la data aparitiei pana la data anterioara aparitiei unui nou numar – si implicit, cupon – din femeia de azi.

Vor exista doua modalitati de castig:

a. Castig instant in fiecare saptamana sute de premii in bani!

Tichetul atasat copertei Femeia de azi va trebui razuit pe locul celor 3 casute ovale, iar daca cele 3 sume de bani sunt indentice se va castiga suma respectiva.

DACA pe ticket se va gasi JOKERUL se castiga alti BANI PE LOC. Suma minima pentru acesta este de 500 (cinci sute de lei), iar in cazul in care Jokerul nu este revendicat, premiul se reporteaza in fiecare saptamana, apoi suma cumulata este anuntata in revista Femeia de azi, la fiecare doua saptamani.

b. Castig si prin sms

1. Castuta pe care scrie COD VALIDARE trebuie razuita pentru a afla un cod unic, format din litere si cifre.

2. Acest cod unic trebuie trimis prin SMS la 1433 (tarif 0,35 euro in reteaua Orange, Vodafone si Cosmote). In schimbul valorii sms-ului, se va primi automat sfatul saptamanii de la Femeia de Azi. In plus, in mod gratuit, participand intri in competitia pentru alti bani gheata.

3. In fiecare saptamana, concursul revistei Femeia de azi ofera inca o sansa de castig: fiecare cititor doritor trebuie sa trimita mai multe coduri unice de pe tichete diferite, de pe acelasi numar de telefon mobil. Sanoma Hearst Romania va numara cine a trimis cele mai multe coduri unice de pe acelasi numar de telefon – procedura de cuantificare se va face cu ajutorul fuctiei Pivot Table, din Microsoft Excel – si vor fi premiate primele trei locuri, astfel:

 • – Locul 1: 250 lei (doua sute cincizeci lei)
 • – Locul 2: 200 (doua sute lei)
 • – Locul 3: 100 lei (una suta lei)

Tragerea la sorti va avea loc in fiecare zi de luni, astfel:

 • 1) 02 aprilie, pentru sms-urile inscrise in perioada 23 martie (ora 9:00) – 29 martie (ora 24:00)
 • 2) 09 aprilie, pentru sms-urile inscrise in perioada 30 martie (ora 1:00) – 05 aprilie (ora 24:00)
 • 3) 16 aprilie, pentru sms-urile inscrise in perioada 06 aprilie (ora 1:00) – 12 aprilie (ora 24:00)
 • 4) 23 aprilie, pentru sms-urile inscrise in perioada 13 aprilie (ora 1:00) – 19 aprilie (ora 24:00)
 • 5) 30 aprilie, pentru sms-urile inscrise in perioada 20 aprilie (ora 1:00) – 26 aprilie (ora 24:00)
 • 6) 07 mai, pentru sms-urile inscrise in perioada 27 aprilie (ora 1:00) – 03 mai (ora 24:00)
 • 7) 14 mai, pentru sms-urile inscrise in perioada 04 mai (ora 1:00) – 10 mai (ora 24:00)

5. Conditii de validitate:

Pentru ca o inregistrare sa fie declarata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Participantii sa indeplineasca dreptul de participare de la Pct. 2
 • Talonul sa fie pastrat intreg si in original cu zonele de concurs intacte (fotocopii, facsimile sau alte reproduceri ale taloanelor. Orice reclamatie se depune numai avand in posesie talonul in original. Orice reclamatie ce nu este sustinuta de un talon in original, nu va fi luata in considerare).
 • Codul de validare de pe talon sa fie vizibil, nedeteriorat si sa corespunda premiului, conform bazei de coduri unice a Organizatorului. Nu se accepta taloane deteriorate pe care nu se mai disting zonele de concurs si codul sms.

6. Premii:

Premiile concursului “Bani in plic 2”:

 • 70 x 250 lei pe talonul razuibil
 • 50 x 100 lei pe talonul razuibil
 • 50 x 50 lei pe talonul razuibil
 • 50 x 30 lei pe talonul razuibil
 • 1650 x 10 lei pe talonul razuibil
 • 7 x 500 lei (Joker) pe talonul razuibil

Valoarea totala a premiilor este de 52.200 lei.

Nu este permisa preschimbarea premiilor in alte obiecte si nici a parametrilor acestora.

Perioada maxima in care castigatorii isi pot revendica premiille este pana pe data de 24 mai 2012.

De asemenea, castigurile in bani vor fi trimise prin posta in maxim 90 de zile de la data revendicarii. Intarzierile cauzate de posta sau de forta majora (cutii postale inexistente, vandalizate, absenta castigatorului de la domiciliu si adrese transmise incomplet sau gresit) nu intra in responsabilitatea Organizatorului.

Revendicarea premiilor

Pentru identificarea si stabilirea castigatorilor premiilor INSTANT, acestia trebuie sa sune pentru a revendica premiile saptamanale, la numarul de telefon: 031.225.88.58 (numar cu tarif normal).

Scopul telefonului consta in verificarea codurilor si validarea codurilor unice pentru a se confirma castigarea premiului.

Programul call centerului: de luni pana vineri, intre 10:00 si 17:00.

Mentiune! Call centerul nu va lucra in zilele de 17 aprilie si 1 mai 2012.

Castigatorii premiilor vor fi publicati, in mod selectiv, in revista Femeia de azi, cu un decalaj de cel putin trei saptamani (exemplu: castigatorii din saptamana 1 vor fi publicati cel mai devreme in saptamana 4 de concurs).

Toti castigatorii concursului “Bani in plic2” vor fi publicati pe www.newsite.femeia.ro.

7. Taxe si impozite

Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din

22 decembrie 2003, Cap. VIII.

Impozitul pentru premiile in bani, va fi retinut de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8. Informarea participantilor

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.newsite.femeia.ro.

Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. Prelucrarea datelor personale

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Femeia de azi – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, Departament Marketing, organizatorul se obliga:

 • Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
 • Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
 • Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. Dispozitii finale

Participantii la aceasta campanie promotionala sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica un extras din respectivele modificari in revista Femeia de azi si afisand regulamentul complet pe www.newsite.femeia.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Femeia de azi – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

11. Incetarea promotiei

Prezenta promotie poate inceta inainte de data de 4 mai 2012 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta promotie.

12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Comments

comments

Leave a Reply