Esti aici
Femeia.ro > Concursuri > Regulament oficial al concursului de la rubrica HOROSCOP din revista BEAU MONDE, editia decembrie 2012 – ianuarie 2013

Regulament oficial al concursului de la rubrica HOROSCOP din revista BEAU MONDE, editia decembrie 2012 – ianuarie 2013

 Castigatorii din editia de noiembrie a revistei Beau Monde:

 • Macovei Filoteanu Carmen Claudia
 • Larionescu Ilinca
 • Vesa Letitia
 • Neag Dorina
 • Chezan Cristina Elena
 • Alb Cosmin Nicolae
 • Raduca Ilariana
 • Calin Ruxandra
 • Gheorghe Andreia
 • Musat Andra Maria
 • Spinu Alexandra Elena
 • Bulgariu Mihaela Eugenia

 

1.    ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.a.  Organizatorul concursului este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu cu sediul in Bucuresti Str. Buzesti nr. 85, sector 1, înregistratã la oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/2509/1999 având cod fiscal RO11570015, cont bancar nr. RO 30 INGB 0001 0001 5672 8913, ING BANK, reprezentata prin Elisabeth Loesberg, in calitate de Director General.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.b.  Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe pagina de internet www.newsite.femeia.ro/concursuri.

2.    DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1.Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea Concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii concursului, furnizorii premiilor Concursului), precum si rudele lor de gradul I.

2.2.Participantii au urmatoarele obligatii: 

– sa respecte Regulamentul Concursului si deciziile oficiale ale organizatorilor; 

– sa completeze toate datele solicitate ca obligatorii in cazul castigarii unui premiu;

– sa furnizeze informatii corecte si complete in cazul castigarii unui premiu;

– sa nu angajeze numele organizatorilor sau al membrilor juriului in contexte defaimatoare, care pot aduce prejudicii imaginii acestora; 

– sa puna la dispozitia organizatorului, in cazul unor solicitari specifice, documente suplimentare care sa demonstreze veridicitatea informatiilor.

2.3.Reprezinta motiv de excludere a unui participant din competitie nerespectarea uneia sau a mai multor obligatii de la articolul 2.2.

3.    PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va desfasura in perioada 1 decembrie 2012 – 20 ianuarie 2013. Orice participant care incerca sa se inscrie inainte sau dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

4.    MECANISMUL CONCURSULUI 

Pentru a participa la Concurs orice persoana trebuie sa trimita prin email la adresa [email protected] un text cu mesajul R25AT +  ZODIA TA + NUME, PRENUME + NUMARUL DE TELEFON. (De exemplu: R25AT + LEU + POPESCU, MARIA + 07xx xxx xxx)

Prin trimiterea unui email, participantul confirma ca este de acord cu regulamentul concursului si, in plus, este de acord sa primeasca informari periodice de la revista BEAU MONDE.

În cazul în care mesajele nu sunt primite din cauza unor defecţiuni care ţine de terţi, Organizatorul nu işi asumă nici o responsabilitate. Fiecare utilizator răspunde în totalitate în legătură cu orice problemă care poate să apară în legătură cu situaţia conexiuni de internet. 

Organizatorul nu răspunde de eventualele defecţiuni tehnice, de incompatibilitate privind retelele de internet sau de orice alte probleme ce pot apărea în legătură cu aspectele software sau hardware. 

Prin trimiterea de email, abonaţii declară că sunt de acord şi că nu vor solicita, în nicio modalitate, niciun fel de reparare materială ori de orice altă natură şi că nu vor formula plângeri/sesizări împotriva Organizatorului şi/sau furnizorului de serviciu în următoarele situaţii în care: mesajele nu ajung la Organizator din cauza unor erori de trimitere, trafic şi/sau gestionare în servere; mesajele ajung în altă formă/format de natură a face imposibile abonarea şi, implicit, participarea la extragere; mesajele ajung cu o întârziere nejustificată, din cauza unor probleme tehnice şi/sau de trafic; există erori de conectare la reţea şi/sau la serviciu; serviciul devine indisponibil sau se restrânge în teritoriu/aplicaţii din cauze de forţă majoră şi/sau revizii tehnice neaşteptate. Totodată, răspunderea Organizatorului nu poate fi reţinută, iar utilizatorul se declară de acord să nu formuleze niciun fel de cerere/plângere/sesizare, dar fără a se limita la acestea, împotriva Organizatorului, pentru probleme tehnice/de comunicare/transfer de date, apărută ca urmare a unei utilizări incorecte a reţelei/terminalului şi/sau ca urmare a zonei (exemplu: între clădiri înalte, în subsoluri – situaţii de ecranare), în care se află utilizatorul în momentul accesării serviciului.

Dupa validarea premiilor castigate, acestea pot fi ridicate dupa cum urmeaza:

•    de la sediul firmei SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, Str. Buzesti, nr. 85, sector 1, Bucuresti, pe baza buletinului de identitate.

•    vor fi trimise prin posta/curier dupa ce in prealabil castigatorii vor transmite telefonic toate datele personale operatorului Sanoma Hearst.

 

5.    PREMII:

Premiile Concursului oferite de Clarins sunt:

MULTI ECLAT EYELINER PENCIL 02 Brown53 lei

MULTI ECLAT EYELINER PENCIL 04 Prune53 lei

MULTI ECLAT EYELINER PENCIL 03 Grey53 lei

MULTI ECLAT EYELINER PENCIL 05 Kaki53 lei

LIP PENCIL 01 Bay Rose51 lei

LIP PENCIL 02 Ruby51 lei

LIP PENCIL 03 Nude51 lei

LIP PENCIL 04 Chocolate51 lei

LIP PENCIL 05 Azalea51 lei

LIP PENCIL 06 Fig51 lei

LIP PENCIL 07 Paprika51 lei

LIP PENCIL 08 Praline51 lei

Valoarea totala a premiilor este de 620 lei.

Nici o persoana desemnata “Castigator” al unui premiu din cele mentionate mai sus nu va putea preschimba premiul castigat in bani cash sau un alt premiu din cele prezentate.

6.       MODALITATILE DE STABILIRE A CASTIGATORILOR

Desemnarea castigatorilor va avea loc prin tragere la sorti facilitata de o aplicatie software specializata (random.org), ce va avea loc in perioada 21 ianuarie 2013 – 3 februarie 2013. Aplicatia va fi supervizata de un reprezentant al departamentului de marketing al organizatorului si de o alta persoana din departamentul IT.

Toti castigatorii vor fi contactati telefonic dupa data de 5 februarie  2013 si vor fi publicati pe site-ul www.newsite.femeia.ro. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislatiei romane in vigoare.

O persoana poate participa la acest concurs cu un numar nelimitat de email-uri pentru fiecare dintre premiile prezentate.

7.      EXPEDITIA PREMIILOR

Castigatorii din Bucuresti vor veni personal, cu buletinul de identitate sa-si ridice premiile de la sediul SANOMA HEARST Romania (Str. Buzesti nr. 85, sector 1, Bucuresti), intre orele 10:00 – 17.00. Daca premiul nu este ridicat in termen de 30 zile calendaristice de la data la care castigatorul este anuntat prin telefon/email, premiul se anuleaza.

Castigatorilor din tara le vor fi expediate premiile prin intermediul Postei Romane/sau al unui curier de catre SANOMA HEARST Romania, la adresa confirmata telefonic. 

SANOMA HEARST Romania nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea angajatilor Postei Romane/sau al curierului si nici in cazul pierderii coletului la posta. Intarzierile cauzate de posta sau de forta majora (cutii postale inexistente, vandalizate, absenta castigatorului de la domiciliu si adrese transmise incomplet sau gresit) nu intra in responsabilitatea Organizatorului.

8.       INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.newsite.femeia.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9.      PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, email, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing. 

Organizatorul se obligă să furnizeze informaţiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului şi să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs, în scopul prezentului Concurs şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata. 

Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: 

a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui client Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa BEAU MONDE – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

10.    DISPOZITII FINALE

Participantii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automata a castigurilor. 

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video. 

Imaginile premiilor de la rubrica Horoscop din editia de decembrie 2012 – ianuarie 2013  a revistei Beau Monde sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a afisa respectivele modificari pe www.newsite.femeia.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Beau Monde – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

11.    LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

12. FORTA MAJORA

In sensul prezentului Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil, inevitabil si mai presus de controlul Partilor, care a survenit dupa publicarea prezentului Regulament si care a impiedicat ori a intarziat indeplinirea in totalitate sau in parte a prevederilor stipulate in acesta. In cazul in care circumstantele de Forta Majora se extend pe o perioada mai mare de 6 (sase) luni consecutive, societatea este exonerate de toate obligatiilr asumate prin prezentul concurs.

 

 

  

 

 

Comments

comments

Leave a Reply