Esti aici
Femeia.ro > Featured Homepage > Regulamentul oficial al concursului Yves Rocher si Femeia.

Regulamentul oficial al concursului Yves Rocher si Femeia.

 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Yves Rocher si Femeia.

1.a. Organizatorul concursului este City Publishing S.R.L., persoana juridică română cu sediul social în Municipiul București, Str. Drumețului nr. 54, parter, cam. C2, sector 3, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/25628/1994, avand CUI 6646770, cont bancar IBAN RO 20BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la UniCredit Bank sucursala Grigore Mora, reprezentată prin Vamesu Adrian în calitate de administrator.

Partenerul campaniei, YVES ROCHER ROMÂNIA S.R.L.cu sediul social în Bucuresti, Str. Campineanu, Nr. 11, Union Business Center, etaj 6,  înregistrat la Registrul Comerţului  sub numarul J40/2299/2009,  avândCodul Unic de Înregistrare 25157427.

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificari să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe pagina de internet a organizatorului.

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României.

Varsta minima pentru participare este de 18 ani  la  data  inceperii  Concursului.

La acest concurs pot participa persoane cu rezidenţa în România, mai puţin angajaţii societăţii City Publishing, colaboratorii City Publishing care sunt implicați în acest proiect, angajații partenerului campaniei, colaboratorii partenerului campaniei care sunt implicați în acest proiect, precum şi rudele lor de gradul I.

Toti  participantii  trebuie  sa  aiba  conturi  de facebook  reale,  active  si  care  sa  le  apartina, înscrierea se face numai cu contul personal.

 1. PERIOADA DE DESFAŞURARE

Concursul se va desfăşura în perioada 28 aprilie-5 mai.

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

În perioada 28 aprilie-5 mai va avea loc concursul Yves Rocher pe pagina de Facebook Femeia.

Participantele trebuie să parcurgă următorii pași:

Facebook

 1. Să lase un comentariu referitor la secretul lor de frumusețe pe pagina de concurs care se derulează pe Facebook, în perioada concursului respectiv 28.04.2021, incepând cu ora 10:00 până la 05.05.2021, ora 17:00.
 1. În același comentariu, să eticheteze 2 prietene cărora le-ar dărui cadoul.

-Participantii pot  lasa  mai  multe  comentarii  la  postarea  de  concurs,  cu  conditia  ca persoanele etichetate sa fie diferite in fiecare comentariu-

-Comentariile postate participantilor trebuie sa fie setate pentru vizibilitate Public

 1. DESEMNAREA CAŞTIGĂTORILOR

După validarea condițiilor de înscriere în concurs, desemnarea câștigătorului se va face pe data de 6 mai, prin intermediul aplicației commentpicker.com. Câștigătorul va fi anunțat de către redacția revistei Femeia, printr-un comentariu la postarea de concurs la data de 06.05. 2021, până la ora 10:00.

Premiul va fi inmanat castigatorului ales prin commentpicker.com si care a urmat toti pasii stabiliti in prezentul regulament.

Premiul se livreaza doar pe teritoriul Romaniei

Ulterior, numele câștigătoarelor vor fi publicate și pe femeia.ro,

Dacă din orice motiv unul sau mai multi câștigători se află în imposibilitatea de a intra în posesia premiului oferit, premiul revine automat următorului clasat în concurs, care îndeplinește condițiile de participare.

Atentie!

-Orice  tentativa  de  fraudare  de  orice  natura  menita  sa  lezeze  imaginea  organizatorului sau a terte persoane vor fi eliminate din concurs, iar in cazul identificarii tentativelor de frauda in scopul castigarii premiilor, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere urmarirea de catre catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

-Persoanelor care vor incerca sa fraudeze concursul li se  va  restrictiona  accesul in aplicatie.

– Extragerea se va face aletoriu cu ajutorul aplicatiei commentpicker.com

 1. PREMII

3 premii constând fiecare în câte un set de trei produse Yves Rocher din gama LIFTING VÉGÉTAL – ser, cremă de zi și cremă pentru ochi  în valoare de 433 lei fiecare premiu.

Valoarea totală a premiilor este de 1.299 lei

 1. REVENDICAREA SI EXPEDIŢIA PREMIILOR

Cei 3 câștigători trebuie să contacteze Organizatorul printr-un mesaj pe Facebook Femeia, în maximum 48 de ore de la anunțarea câștigătorilor pentru confirmare, furnizarea informațiilor şi detalii privind modalitatea de expediere a premiului.

În cadrul acestei campanii, nu este posibilă înlocuirea premiilor constând în produse cu contravaloarea acestora în bani sau alte obiecte şi dreptul de a revendica premiile nu poate fi cedat către terți.

Revendicările nejustificate de premii, falsurile şi plangerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive, constituie temei pentru organizator în solicitarea de daune interese.

Organizatorul nu işi asumă responsabilitatea acordării premiului în situatia în care datele de contact ale câştigătorului (numele, prenume, telefon, adresa de domiciliu si adresa de expediere) nu sunt comunicate corect și complet de acesta.

Orice obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câştigate, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

Punerea în posesie a premiului va fi condiționată de îndeplinirea obligațiilor legale privind reținerea și virarea impozitului prevăzut de lege, dacă va fi cazul.

Expedierea premiilor se va face de către organizator sau partener. În cazul expedierii de către partener, acesta va primi informațiile pentru expedierea premiilor, iar prelucrarea se va face de către partener cu respectarea prevederilor legale în materie.

 1. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului pe venit cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, daca este cazul.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor

 1. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR

Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, fiind publicat pe femeia.ro. Participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

 1. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prezenta  secțiune  reprezintă  informare  cu  privire  la  dispozițiile  legale  referitoare  la prelucrarea datelor cu  caracter personal pe care ni le veti transmite si care apar sau vor aparea in documentele fiscale ce reliefeaza relatia noastra de comunicare.Prin participarea la concurs, participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor in conditiile mentionate în regulament.

Organizarea concursului este o acțiune în cadrul unei campanii de promovare a brandului Femeia și a produselor Yves Rocher.

Durata estimată a campaniei este de 2 ani de zile de la finalizarea Concursului.

Datele furnizate vor fi utilizate în scopul derulării Concursului, dar și pentru promovarea brandului Femeia și a produselor/serviciilor partenerilor.

Datele cu caracter personal prelucrate

Pentru scopul organizarii și defășurarii Campaniei, Organizatorul va prelucra

următoarele categorii de date cu caracter personal („Datele Personale”):

– de la participanți: username-ul de pe Facebook, si informatiile publice ale profilului.

– de la câștigători: nume, prenume, adresa de domiciliu, adresa de expediere, dacă aceasta difera de domiciliu și numărul de telefon. Aceste date vor fi prelucrate si de catre prestatorul care va efectua livrarea (Posta Romana, curierat s.a.) sau de catre partener in cazul in care expedierea se va realiza de catre acesta.

Username-ul precum și numele si prenumele associate conturilor de faccebook câștigătoare vor fi făcute publice prin afișare pe site-ul revistei, femeia.ro pe pagina de Facebook și pe pagina de Instagram a revistei Femeia.ro.

Numele, prenumele, adresa câştigătorilor precum și alte date furnizate

pentru expedierea premiului, vor fi utilizate de Organizator precum și de partener, în scopul punerii în posesia premiilor, în scop declarativ și vor fi prelucrate și arhivate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Datele de identificare a beneficiarilor premiilor in scopul declararii si platii impozitului, date ce vor fi prelucrate si stocate conform prevederilor legale.

Prin participarea la acest concurs, participanţii își exprimă în mod explicit consimțământul ca datele furnizate odată cu înscrierea sau în vederea ridicării premiului să fie prelucrate de către Organizator în scopul derulării campaniei şi în scopurile menţionate mai sus.

Având în vedere că derularea concursului se face prin facebook, sunt aplicabile și prevederile acestei platforme, https://www.facebook.com/about/privacy/update

Drepturile participantilor.

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal, persoanele vizate au următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea Organizatorului o confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care privesc persoana vizata și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate;
 2. Dreptul de a rectificarea sau șterge datele cu caracter personal – însemnând posibilitatea rectificării datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor în anumite cazuri;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea Organizatorului restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când persoana vizată consideră ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, până la rectificarea acestora, sau atunci cand prelucrarea se face pe baza de acord;
 4. Dreptul persoanei vizate de a-și retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
 5. Dreptul de opoziție – însemnând dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării;
 6. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau ar afecta-o într-o măsurăa semnificativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente în baza de date a organizatorului către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat
 8. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 9. Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata în orice moment, utilizând datele de contact ale Organizatorului.

EXERCITAREA DREPTURILOR PRIVIND PRELUCRAREA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor cu caracter personal îți poți exercita toate drepturile prevăzute de lege prin următoarele modalități:

 1. Prin mail la adresa: [email protected]
 2. Printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată pe adresa Drumetului 54 sector 3 Bucuresti, cu mențiunea „În atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”.
 1. PREVEDERI FINALE

Participanţii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automată a câştigurilor. Imaginile premiilor din pagina de concurs sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament cu condiţia de a afişa respectivele modificări pe site. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă şi afişării lor pe pagina de internet menţionată anterior. Eventualele reclamaţii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresă: [email protected],

Departament Relații cu cititorii, pană la data la care acest regulament produce efecte. După această dată, Organizatorul nu va mai lua în consideraţie nici o contestaţie.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și de a înceta campania înainte de termen, iar decizia va fi adusă la cunoștință prin publicarea acesteia pe pagina de concurs.

 1. SOLUTIONAREA PLANGERILOR. LITIGII

Orice plângeri sau nemulțumiri pot fi adresate direct Organizatorului și părțile vor încerca să soluționeze amiabil orice nemulțumire sau plângere în legătură cu derularea concursului.

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.

 1. FORŢA MAJORĂ

În sensul prezentului Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil, inevitabil şi mai presus de controlul Părţilor, care a survenit după publicarea prezentului Regulament şi care a împiedicat ori a întârziat îndeplinirea în totalitate sau în parte a prevederilor stipulate în acesta. În cazul în care circumstanţele de Forţă Majora se extind pe o perioadă mai mare de 6 (şase) luni consecutive, societatea este exonerată de toate obligaţiile asumate prin prezentul regulament.

Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord ca Facebook nu poate fi tras la raspundere pentru nici o problema legata de Concursuri sau de actiunile organizatorului in legatura cu acest concurs. Concursurile nu sunt sponsorizate, sustinute sau administrate de Facebook. Prin participarea la Concurs, participantul intelege ca datele oferite sunt catre Organizator si nu catre Facebook. Va rugam sa adresati orice intrebari legate de competitie catre Organizator.

Comments

comments

One thought on “Regulamentul oficial al concursului Yves Rocher si Femeia.

 1. Concursul este interesant in aceasta perioada pandemica in care ne este limitat accesul in unele magazine. In plus, apreciez o provocare placuta ca aceasta!
  Intrebare: Premiul castigatorului va tine seama de segmentul de varsta pentru care este dedicat setul de produse?
  Eu, de exmplu, nu am gasit online produsele pentru varsta mea (orange?) din gama LIFTING VÉGÉTAL

Lasă un răspuns