Esti aici
Femeia.ro > Lifestyle > Cum este împărțit planul de conturi și ce fel de conturi se găsesc în fiecare clasă

Cum este împărțit planul de conturi și ce fel de conturi se găsesc în fiecare clasă

planul de conturi

Planul de conturi reprezintă instrumentul de bază al activității contabile. Acesta are rolul de a menține evidența contabilă și cuprinde toate conturile de care are nevoie orice entitate economică. Cu ajutorul său pot fi urmărite toate activele și pasivele din patrimoniul unei companii. Planul de conturi este un document dinamic, modificat de-a lungul timpului din ordinul Ministerului Finanțelor Publice, prin adăugarea de noi conturi. Află mai departe cum este împărțit planul de conturi și ce fel de conturi cuprinde acesta.

Ce este planul de conturi

Planul de conturi se prezintă sub forma unei liste ce cuprinde toate conturile contabile folosite de o societate. Sistemul de clasificare este ordonat în funcție de conținutul economic al conturilor și funcția lor contabilă. Conturile pot fi active, pasive sau bifuncționale. De regulă, conturile cu funcție de activ corespund elementelor ce țin de natura activelor și a cheltuielilor iar cele cu funcție de pasiv se referă la elementele de natura datoriilor, veniturilor și capitalurilor proprii sau sunt aferente ajustărilor de valoare.

Planul general de conturi este elaborat în baza Standardelor Naționale de Contabilitate și reglementează modul în care sunt înregistrate faptele economice. Documentul este unul dinamic și, de-a lungul timpului, a suferit modificări la ordinul Ministerului Finanțelor Publice. De curând, au mai fost adăugate câteva conturi contabile, astfel că fiecare entitate economică trebuie să fie la curent cu noul plan de conturi pentru organizarea corectă a elementelor din patrimoniu.

Cum este împărțit planul de conturi

Sistemul de clasificare a conturilor contabile cuprinde trei capitole. În primul capitol – Dispoziții generale, este prezentat modul general de clasificare, funcționare și simbolizare a conturilor contabile. Capitolul al doilea include nomenclatorul conturilor contabile, respectiv clasele, grupele de conturi, conturile de gradul I (conturile sintetice) și conturile de gradul II (subconturile). Al treilea capitol prezintă caracteristica și modul de aplicare a conturilor contabile, fiind evidențiate principalele conturi corespondente pe debitul și creditul fiecărui cont sintetic.

Planul general de conturi contabile cuprinde 9 clase:

  1. Active imobilizate
  2. Active circulante
  3. Capital propriu
  4. Datorii pe termen lung
  5. Datorii curente
  6. Venituri
  7. Cheltuieli
  8. Conturi de gestiune
  9. Conturi extrabilanțiere

Ce conturi se găsesc în fiecare clasă

Clasele 1-7 din planul general de conturi cuprind conturile contabilității financiare utilizate pentru generalizarea informației ce va fi evidențiată în rapoartele financiare și destinată utilizatorilor interni și externi. În funcție de conținutul lor economic, acestea se împart în conturi de bilanț (clasele 1-5) și de rezultate (clasele 6-7). Conturile de bilanț sunt folosite pentru contabilizarea activelor, capitalului propriu și datoriilor societății și se iau în considerare la finalul fiecărei perioade de gestiune, fiind evidențiate în bilanțul contabil. Conturile de rezultate se referă la veniturile și cheltuielile firmei, iar la finalul perioadei de gestiune se iau în calcul pentru determinarea indicatorilor din situația de profit și pierdere.

Clasa 8 include conturile contabilității de gestiune care sunt destinate generalizării informației referitoare la costurile de producție, încasările din vânzarea bunurilor în numerar, adaosul comercial și alte elemente contabile cu caracter tranzitoriu. Aceste conturi se închid cu cele de bilanț și/sau cele de rezultate. Clasa 9 cuprinde conturile extrabilanțiere destinate generalizării informației privind bunurile ce nu au fost înregistrate în bilanțul societății, dar sunt aflate în gestiunea acesteia, creanțele și datoriile contingente, pierderile fiscale, garanțiile acordate și primite sau alte elemente asemănătoare.

Conturile incluse în clasele 1-8 funcționează în partidă dublă, adică înregistrările, sunt efectuate concomitent în debitul unui cont și creditul altui cont. Conturile din clasa 9 funcționează în partidă simplă, ceea ce înseamnă că înregistrările se efectuează în debitul ori creditul unui singur cont, fără corespondență cu alte conturi.

Orice entitate economică are nevoie de planul de conturi pentru ținerea contabilității, întocmirea rapoartelor financiare sau alte necesități informaționale. Firmele care utilizează programe de contabilitate găsesc clasificarea inclusă în cadrul softului, iar celelalte îl pot folosi în format fizic. Nici o societate nu funcționează în baza tuturor conturilor contabile, ci, fiecare în parte le folosește pe cele de care are nevoie, ținând cont de specificul și activitatea sa.

Citește și: Educație financiară: interviu cu Georgiana Dumitru, funcționar bancar

 

Sursă: Digital workforce

Sursă foto: pexels

Comments

comments

Lasă un răspuns