Esti aici
Femeia.ro > Revista > Concursuri > Regulament concurs

Regulament concurs

1. Organizatorul concursului

1.a. Organizatorul campaniei este S.C. IMAGE Public Relations S.R.L.,inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 /6597/ 1995, cod fiscal R 7777528.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.newsite.femeia.ro.

2. Dreptul de participare

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

3. Perioada de desfasurare

Concursul se va desfasura incepand cu data de 19 ianuarie 2012 si se va incheia la data de 14 februarie 2012. Inscrierile se vor opri la data de 13 februarie 2012, orele 23:59. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

4. Mecanismul concursului

Cum se participa la concurs:

a. Trebuie sa raspunzi printr-un comentariu la intrebarea: Ce efecte benefice simti ca are cafeaua asupra ta?

5. Desemnarea castigatorilor

a. Castigatorii vor fi alesi prin tragere la sorti in numar de 10.

b. Castigatorii vor fi anuntati la data de 14 februarie 2012, pe site-ul www.newsite.femeia.ro, in pagina de concurs.

6. Premii

a. Se vor acorda 10 premii constand in specialitati de cafea Doncafe.

b. Valoarea totala a premiilor este de 500 lei.

c. Premiul nu se acorda in bani.

d. Modalitatea de acordare a premiilor: castigatorii vor fi contactati pentru colectarea datelor si li se va comunica modalitatea prin care vor intra in posesia premiului.

7. Taxe si impozite

Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.

Premiile nu se acorda in bani, iar eventualele impozite vor fi retinute de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8. Informarea participantilor

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. Prelucrarea datelor personale

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele de contact sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa www.newsite.femeia.ro – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, organizatorul se obliga:

Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului.

Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale.

Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. Dispozitii finale

Participantii la aceast concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.newsite.femeia.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

11. Incetarea concursului

Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Sus