Esti aici
Femeia.ro > Revista > Concursuri > Regulament concurs

Regulament concurs

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.a. Organizatorul campaniei este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO37ABNA4100000000023000 deschis la ABN AMRO WTC, reprezentata de Elisabeth Loesberg, in calitate de Director General.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.newsite.femeia.ro.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFASURARE
Concursul se va desfasura incepand cu data de 21 mai 2009 si se va incheia la data de 2 iunie 2009. Inscrierile se vor opri la data de 2 iunie 2009, orele 23:59. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

4. MECANISMUL CONCURSULUI

  • Subiectul concursului: Bifeaza in formularul din pagina de concurs raspunsul corect la intrebarea: „Care sunt notele de baza ale parfumului Puma Urban Motion pentru el si pentru ea?”
  • Cum se participa la concurs: Trebuie sa fii logata pentru a putea participa la concurs. Daca nu ai cont Femeia.ro, iti poti face unul aici. Imediat ce te loghezi, intrebarea va aparea in pagina de concurs.

IMPORTANT!
Este obligatoriu ca datele trecute in contul Femeia.ro sa fie REALE: numele si prenumele sa coincida cu cele din buletin, iar e-mail-ul si numarul de telefon sa fie valabile. In caz contrar, premiul va fi acordat altcuiva.

5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
5.a. Castigatorii se vor alege in urma tragerii la sorti dintre toti participantii inscrisi in perioada de concurs. Unul dintre castigatori va primi parfumul Puma Urban Motion for Her, iar celalalt va primi Puma Urban Motion for Him.

5.b. Pot fi desemnati castigatori numai participantii care au bifat corect raspunsul la intrebare si care si-au inscris datele corecte in contul Femeia.ro (nume si prenume real, numar de telefon si e-mail valid).

5.c. Castigatorii vor fi anuntati in pagina de concurs la data de 4 iunie 2009.

6. PREMII
6.a. Se vor acorda doua premii, un parfum Puma Urban Motion pentru ea si un parfum Puma Urban Motion pentru el.

6.b. Premiile nu se acorda in bani.

6.c. Modalitatea de acordare a premiilor:

  • castigatorii din provincie vor fi contactati prin e-mail (cel trecut in contul Femeia.ro) pentru colectarea datelor necesare expedierii premiilor (expedierea se va face prin posta sau curier, in maxim 30 de zile de la data la care redactia primeste adresa exacta a castigatorului)
  • castigatorii din Bucuresti vor fi contactati prin e-mail pentru a fi invitati in decurs de 30 de zile ca sa-si ridice premiul de la sediul redactiei Femeia.ro

7. TAXE SI IMPOZITE
Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.

Premiile nu se acorda in bani, iar eventualele impozite vor fi retinute de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele de contact sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa www.newsite.femeia.ro – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, departament New Media, organizatorul se obliga:

  • sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
  • sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
  • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. DISPOZITII FINALE
Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica respectivele modificari pe site-ul www.newsite.femeia.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament New Media, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

11. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment care constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Sus