Esti aici
Femeia.ro > Revista > Concursuri > Regulament concurs

Regulament concurs

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.a. Organizatorul concursului este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO37ABNA4100000000023000 deschis la ABN AMRO WTC, reprezentata de Elizabeth Loesberg, in calitate de Director General. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.newsite.femeia.ro.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea promotiei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei promotionale), precum si rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFASURARE
Concursul se desfasoara in perioada 4 noiembrie – 4 decembrie 2009. Inscrierile se vor opri la data de 4 decembrie 2009, orele 23:59. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

4. MECANISMUL CONCURSULUI
Pentru a participa la concurs, orice persoana trebuie sa completeze quiz-ul „Esti o persoana stresata?” de pe site-ul www.newsite.femeia.ro si sa se logheze in site.

IMPORTANT!
Participa la tragerea la sorti NUMAI persoanele care se LOGHEAZA in site, fie inainte de a face quiz-ul, fie la finalul quiz-ului (cand li se cere sa se logheze pentru a afla rezultatul complet al testului). In caz contrar, persoana in cauza nu este inregistrata in baza de date ca participant la concurs.

5. PREMIU
Va fi acordat un premiu Nescafé, constand in urmatoarele:

–> 8 borcane de cafea solubila pura, cate 2 borcane de: Nescafé Brasero 200g, Nescafé Gold 200g, Nescafé Red Cup 200g, Nescafé Espresso 100g

–> 16 display-uri (366 pliculete), dintre care:

  • cate 2 display-uri de: Nescafé 3in1 Original, Nescafé Strong, Nescafé Mild, Nescafé Frappe (fiecare display contine 24 de plicuri Nescafé)
  • cate 1 display de Nescafé Brasero, Nescafé Red Cup (fiecare display contine 60 de plicuri Nescafé)
  • 3 display-uri de Nescafé Cappuccino Standard (contine 10 plicuri de Nescafé)
  • display-uri de Nescafé Cappuccino Choco (contine 8 plicuri de Nescafé)

Persoana desemnata „Castigator al premiului” nu va putea schimba premiul castigat in bani cash.

6. DESEMNAREA CASTIGATORULUI
Desemnarea castigatorului va avea loc prin tragere la sorti, in perioada 7-17 decembrie 2009.

La tragerea la sorti vor participa toate persoanele care au completat in perioada 4 noiembrie – 4 decembrie 2009 quiz-ul „Esti o presoana stresata?” si care s-au logat in site inainte de a face quiz-ul sau la finalul quiz-ului, pentru a vedea interpretarea completa a quiz-ului.

In desemnarea castigatorului, nu se va tine cont de raspunsurile si de rezultatele quiz-ului.

Castigatorul va fi contactat telefonic pana la data de 31 decembrie 2009.

7. EXPEDIEREA PREMIILOR
Daca Castigatorul este din Bucuresti, va veni personal, cu buletinul de identitate sa-si ridice premiile de la sediul SANOMA HEARST Romania (Str. Buzesti nr. 85, sector 1, Bucuresti), intre orele 10:00 – 17:00. Daca premiul nu este ridicat in termen de 30 zile calendaristice de la data la care castigatorul este anuntat prin telefon, premiul se anuleaza.

Daca castigatorul nu este din Bucuresti, premiul ii va fi expediat prin intermediul Postei Romane/ sau al unui curier de catre SANOMA HEARST Romania, la adresa confirmata telefonic.

SANOMA HEARST Romania nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea angajatilor Postei Romane/sau al curierului si nici in cazul pierderii coletului la posta. Intarzierile cauzate de posta sau de forta majora (cutii postale inexistente, vandalizate, absenta castigatorului de la domiciliu si adrese transmise incomplet sau gresit) nu intra in responsabilitatea Organizatorului.

8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
Regulamentul de participare/ desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant care acceseaza site-ul www.newsite.femeia.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucarrea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele de contact sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon si SMS noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa SANOMA HEARST Romania, strada Buzesti, nr 85, sector 1, Bucuresti, in atentia Revistei FEMEIA., organizatorul se obliga:

  • sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
  • sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucare nu este conforma cu dispozitiile legale;
  • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10. DISPOZITII FINALE
Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, cu conditia de a afisa respectivele modificari pe www.newsite.femeia.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Revista FEMEIA. – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

11. INCETAREA CONCURSULUI
Prezenta promotie poate inceta inainte de data de 25 septembrie 2009 numai in cazul aparitiei unui eveniment care constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta promotie.

12. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

13. FORTA MAJORA
In sensul prezentului Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil, inevitabil si mai presus de controlul Partilor, care a survenit dupa publicarea prezentului Regulament si care a impiedicat ori a intarziat indeplinirea in totalitate sau in parte a prevederilor stipulate in acesta. In cazul in care circumstantele de Forta Majora se extend pe o perioada mai mare de 6 (sase) luni consecutive, societatea este exonerate de toate obligatiilr asumate prin prezentul concurs.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Sus