Esti aici
Femeia.ro > Revista > Concursuri > Regulament concurs

Regulament concurs

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
1.a. Organizatorul campaniei este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO37ABNA4100000000023000 deschis la ABN AMRO WTC, reprezentata de Elisabeth Loesberg, in calitate de Director General.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare Regulament Oficial).

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/ schimbari pe site-ul www.newsite.femeia.ro.

2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea campaniei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

3. PERIOADA DE DESFASURARE
Concursul se desfasoara intre 23 noiembrie – 21 decembrie 2009. Inscrierile in concurs se vor opri la data de 21 decembrie 2009. Orice participant care incerca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

4. MECANISMUL CONCURSULUI
Fiecare participant trebuie sa se logheze in contul Femeia.ro si sa voteze fotografiile propuse de catre editori. Oricine voteaza, chiar si o singura data, in perioada concursului, este inscris pentru tragerea la sorti din data de 22 decembrie 2009.

IMPORTANT!

 • Pentru a putea vota pozele din concurs, este necesar sa te loghezi. Daca nu ai cont Femeia.ro, creeaza-ti unul aici.
 • Este obligatoriu ca datele trecute in contul Femeia.ro (nume si prenume) sa fie IDENTICE cu cele din cartea de identitate, iar numarul de telefon si adresa de e-mail sa fie cele REALE. In caz contrar, premiul va fi acordat altei persoane.
 • Conturile create cu date de contact false (nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail) vor fi descalificate.
 • O imagine poate fi votata de catre acelasi utilizator o singura data pe zi.
 • Voturile acordate dupa data de 21 decembrie 2009 nu vor fi luate in considerare.
 • Femeia.ro isi rezerva dreptul de a elimina comentariile al caror continut nu se incadreaza strict in tema concursului.

5. DESEMNAREA CASTIGATOAREI
Va exista o persoana castigatoare, desemnata prin tragere la sorti dintre toate persoanele care au votat pozele in perioada 23 noiembrie – 21 decembrie 2009. Tragerea la sorti va avea loc in data de 22 decembrie 2009.

6. PREMIU
6.a. Premiul consta in produse alese de catre persoana castigatoare de pe site-ul www.fashionlab.ro, in valoare maxima de 800 de lei.

6.b. Premiul nu se acorda in bani.

6.c. Persoana castigatoare va fi anuntata de catre redactia Femeia.ro ca a castigat, prin e-mail si/ sau telefon, in data de 23 decembrie 2009. Ea isi va alege de pe site-ul www.fashionlab.ro produsele preferate, in valoare maxima de 800 lei.

 • In cazul in care unul sau mai multe dintre produsele dorite nu se regasesc in stocul distribuitorului, persoana castigatoare isi va alege alte produse, dintre cele existente in stoc, in limita celor 800 de lei.

6.d. Intre 23 decembrie 2009 si 15 ianuarie 2010, persoana castigatoare trebuie sa contacteze personalul Fashion Lab (tel: 0771.230.625, e-mail: [email protected], orar: L-V intre orele 10-17:00), pentru a le comunica ce produse si-a ales ca premiu.

 • In cazul in care personalul Fashion Lab nu este contactat pana in data de 15 ianuarie 2010 de catre castigatoarea concursului, aceasta isi va pierde premiul.

7. DESEMNAREA SI ANUNTAREA CASTIGATOAREI
Castigatoarea va fi desemnata prin tragere la sorti in data de 22 decembrie 2009, dintre persoanele care au votat pozele concursului in perioada 23 noiembrie – 21 decembrie 2009. Numele castigator va fi anuntat in pagina de concurs in data de 23 decembrie 2009.

ATENTIE! Daca datele trecute in contul Femeia.ro sunt gresite si redactia nu reuseste sa contacteze persoana castigatoare(pentru ca numarul de telefon este gresit, sau numele si prenumele nu sunt completate ca in buletin), aceasta isi pierde premiul.

8. EXPEDIEREA PREMIULUI
8.a. Fashion Lab isi asuma intreaga responsabilitate pentru expedierea premiului si va comunica persoanei castigatoare toate detaliile legate de intrarea in posesia produselor.

8.b. Persoana castigatoare va suporta costul expedierii premiului. Daca este din Bucuresti, va putea ridica produsele direct de la sediul Fashion Lab (Tg. Frumos 20, sector 4, Bucuresti).

9. TAXE SI IMPOZITE
Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII. Premiul nu se acorda in bani, iar eventuale impozite vor fi retinute de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul castigat, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.newsite.femeia.ro/concursuri. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca numerele lor de telefon mobil sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe Str. Buzesti nr. 85, etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Departament New Media, organizatorul se obliga:

 • sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;

 • sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
 • sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

12. DISPOZITII FINALE
Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, cu conditia de a publica modificarile in pagina de concurs, unde va face trimitere catre regulamentul modificat.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe adresa: Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, etaj 4, Sector 1 Bucuresti, Departament New Media, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

13. INCETAREA CONCURSULUI
Prezentul concurs poate inceta inainte de data mentionata la punctul 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

14. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Comments

comments

Lasă un răspuns

Sus