Esti aici
Femeia.ro > Revista > Concursuri > Regulament oficial al concursului „Lucya Beauty Center”

Regulament oficial al concursului „Lucya Beauty Center”

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.a.  Organizatorul concursului este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti Str. Buzesti nr. 85, sector 1, înregistratã la oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/2509/1999 având cod fiscal RO11570015, cont bancar nr. RO 30 INGB 0001 0001 5672 8913, ING BANK, reprezentata prin Lucian Ionita, in calitate de Director General.
Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).
1.b.  Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe pagina de internet a organizatorului (www.newsite.femeia.ro/concursuri).
 
2. DREPTUL DE PARTICIPARE
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.
La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum si rudele lor de gradul I.

Sunt 3 premii puse in joc prin concurs: un pachet de hairstyle (spalat plus coafat), o sedinta de make-up profesional si o sedinta de manichiura cu gel, oferite  de Lucya Beauty Center din Bucuresti, str. Ion Nistor nr.4, sector 1.  

Nu se asigura transportul la/de la Bucuresti catre localitatea in care locuieste castigatorul.

3. PERIOADA DE DESFASURARE
Concursul se va desfasura in perioada 30.01 – 20.02.2014. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta perioada si dupa data de incheiere nu va fi luat in considerare. Castigatorii vor fi selectati prin tragere la sorti. Numele castigatorilor va fi publicat pe data de 24.02.2014 pe www.newsite.femeia.ro
 
4. MECANISMUL CONCURSULUI
Intra pe pagina de Facebook a revistei Beau Monde Romania, da Like la aceasta pagina si raspunde printr-un comment la postarea de concurs.ala sectiunea Concursuri, cauta acest concurs si raspunde printr-un comentariu la intrebarea aflata in articolul despre concurs.

Concursul se desfasoara in perioada 30.01 – 20.02.2014. Castigatorii, vor fi anuntati pana pe data de 24.02.2014 pe pagina de Facebook Beau Monde si pe site-ul www.newsite.femeia.ro.

 
5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Desemnarea castigatorilor va fi facuta de echipa organizatoare, luandu-se in considerare cele mai bune si inspirate raspunsuri la intrebarea concursului, precum si acuratetea acestora. 

Castigatorii vor fi anuntati pana la data de 24.02.2014 pe pagina de Facebook Beau Monde si pe site-ul www.newsite.femeia.ro  
 
Castigatorii  trebuie sa-si revendice premiile prin trimiterea prin e-mail cu subiectul „Concurs Lucya Beauty Center” la [email protected]o a numelui si prenumelui,  si a numarului de telefon mobil la care pot fi gasiti. Premiile trebuie revendicate in termen de maxim 7 zile de la publicarea numelui castigatorilor respectivi, in caz contrar premiul se anuleaza.
 
Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislatiei romane in vigoare.

 
6. PREMII

Sunt 3 premii puse in joc prin concurs: un pachet de hairstyle (spalat plus coafat), o sedinta de make-up profesional si o sedinta de manichiura cu gel, oferite  de Lucya Beauty Center din Bucuresti, str. Ion Nistor nr.4, sector 1. 

 
Castigatorii vor beneficia de premiile oferite prin acest concurs la Lucya Beauty Center din Bucuresti, str. Ion Nistor nr.4, sector 1, in perioada 01-31.03.2014.
 
Nu se asigura transportul la/de la Bucuresti catre localitatea in care locuieste castigatorul.
Nici o persoana desemnata “Castigator” al unui premiu din cele mentionate mai sus nu va putea preschimba premiul castigat in bani cash sau un alt premiu din cele prezentate.

 
7. EXPEDITIA PREMIILOR
Castigatorii vor fi pusi in contact de catre organizator cu sponsorul ce ofera premiile (Lucya Beauty Center) pentru a intra in posesia premiilor.

SANOMA HEARST Romania nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea de care da dovada clientul (sponsorul care ofera premiile) in procesul de oferire a  premiilor catre castigatori.

 
8. INFORMAREA PARTICIPANTILOR
Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.newsite.femeia.ro/concursuri. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.
 
Organizatorul se obligă să furnizeze informaţiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului şi să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanţilor la prezentul Concurs, în scopul prezentului Concurs şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, completata si modificata.
Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:
a)  dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege
b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator
c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat
d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare
e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)
f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui client Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa revista Beau Monde – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 
10. DISPOZITII FINALE
Participantii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automata a castigurilor. Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video. Imaginile premiilor din pagina de concurs de pe pagina de Facebook FEMEIA sunt cu titlu de prezentare.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a afisa respectivele modificari pe www.newsite.femeia.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior. Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Beau Monde – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.
 
11. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.
 
12. FORTA MAJORA
In sensul prezentului Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil, inevitabil si mai presus de controlul Partilor, care a survenit dupa publicarea prezentului Regulament si care a impiedicat ori a intarziat indeplinirea in totalitate sau in parte a prevederilor stipulate in acesta. In cazul in care circumstantele de Forta Majora se extend pe o perioada mai mare de 6 (sase) luni consecutive, societatea este exonerate de toate obligatiilor asumate prin prezentul concurs.

 

Comments

comments

Lasă un răspuns

Sus