Esti aici
Femeia.ro > Revista > Concursuri > Regulamentul concursului de la rubrica Culture Mix din revista Beau Monde, editia ianuarie – februarie 2012

Regulamentul concursului de la rubrica Culture Mix din revista Beau Monde, editia ianuarie – februarie 2012

ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.a. Organizatorul concursului este SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, persoana juridica romana, cu cu sediul in Bucuresti Str. Buzesti nr. 85, sector 1, inregistratã la oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/2509/1999 având cod fiscal RO11570015, cont bancar nr. RO 30 INGB 0001 0001 5672 8913, ING BANK, reprezentata prin Elisabeth Loesberg, in calitate de Director General.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare „Regulament Oficial”).

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe pagina de internet www.newsite.femeia.ro/concursuri.

DREPTUL DE PARTICIPARE

2.1.Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea Concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii concursului, furnizorii premiilor Concursului), precum si rudele lor de gradul I.

2.2.Participantii au urmatoarele obligatii:

  • sa respecte Regulamentul Concursului si deciziile oficiale ale organizatorilor;
  • sa completeze toate datele solicitate ca obligatorii in cazul castigarii unui premiu;
  • sa furnizeze informatii corecte si complete in cazul castigarii unui premiu;
  • sa nu angajeze numele organizatorilor sau al membrilor juriului in contexte defaimatoare, care pot aduce prejudicii imaginii acestora;
  • sa puna la dispozitia organizatorului, in cazul unor solicitari specifice, documente suplimentare care sa demonstreze veridicitatea informatiilor.

2.3.Reprezinta motiv de excludere a unui participant din competitie nerespectarea uneia sau a mai multor obligatii de la articolul 2.2.

PERIOADA DE DESFASURARE

Concursul se va desfasura in perioada 1 ianuarie – 20 februarie 2012. Orice participant care incerca sa se inscrie inainte sau dupa aceasta data nu va fi luat in considerare.

MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la Concurs orice persoana trebuie sa trimita prin SMS la numarul scurt 1816 (fara suprataxa, valabil in retelele Orange, Vodafone, Cosmote si Zapp) un text cu mesajul BM + NUME, PRENUME. (De exemplu: BM + POPESCU, MARIA)

Prin trimiterea unui SMS, participantul confirma ca este de acord cu regulamentul concursului si, in plus, este de acord sa primeasca informari periodice de la revista BEAU MONDE.

In cazul in care mesajele SMS nu sunt primite din cauza retelei GSM sau din cauza unor defectiuni care tine de terti, Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate. Fiecare utilizator raspunde in totalitate in legatura cu orice problema care poate sa apara in legatura cu situatia abonamentului sau proprietatea telefonului GSM.

Organizatorul nu raspunde de eventualele defectiuni tehnice, de incompatibilitate privind diferitele tipuri de modele de aparate GSM sau de orice alte probleme ce pot aparea in legatura cu aspectele software sau hardware.

Prin trimiterea de SMS-uri, abonatii declara ca sunt de acord si ca nu vor solicita, in nicio modalitate, niciun fel de reparare materiala ori de orice alta natura si ca nu vor formula plângeri/sesizari impotriva Organizatorului si/sau furnizorului de serviciu in urmatoarele situatii in care: mesajele nu ajung la Organizator din cauza unor erori de trimitere, trafic si/sau gestionare in servere; mesajele ajung in alta forma/format de natura a face imposibile abonarea si, implicit, participarea la extragere; mesajele ajung cu o intârziere nejustificata, din cauza unor probleme tehnice si/sau de trafic; exista erori de conectare la retea si/sau la serviciu; serviciul devine indisponibil sau se restrânge in teritoriu/aplicatii din cauze de forta majora si/sau revizii tehnice neasteptate. Totodata, raspunderea Organizatorului nu poate fi retinuta, iar utilizatorul se declara de acord sa nu formuleze niciun fel de cerere/plângere/sesizare, dar fara a se limita la acestea, impotriva Organizatorului, pentru probleme tehnice/de comunicare/transfer de date, aparuta ca urmare a unei utilizari incorecte a retelei/terminalului si/sau ca urmare a zonei (exemplu: intre cladiri inalte, in subsoluri – situatii de ecranare), in care se afla utilizatorul in momentul accesarii serviciului.

Dupa validarea premiilor castigate, acestea pot fi ridicate dupa cum urmeaza:
· de la sediul firmei SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, Str. Buzesti, nr. 85, sector 1, Bucuresti, pe baza buletinului de identitate.
· vor fi trimise prin posta/curier dupa ce in prealabil castigatorii vor transmite telefonic toate datele personale operatorului Sanoma Hearst.

PREMII:

Premiile Concursului sunt 5 (cinci) albume Amy Winehouse – Lioness: Hidden Treasures, oferite de Universal Music Romania.

Valoarea totala a premiilor este de 150 lei.

Nici o persoana desemnata „Castigator” al unui premiu din cele mentionate mai sus nu va putea preschimba premiul castigat in bani cash sau un alt premiu din cele prezentate.

MODALITATILE DE STABILIRE A CASTIGATORILOR

Desemnarea castigatorilor va avea loc prin tragere la sorti facilitata de o aplicatie software specializata (random.org), ce va avea loc in perioada 21 februarie 2012 – 6 martie 2012. Aplicatia va fi supervizata de un reprezentant al departamentului de marketing al organizatorului si de o alta persoana din departamentul IT .

Toti castigatorii vor fi contactati telefonic pana la data de 21 martie 2012 si vor fi publicati pe site-ul www.newsite.femeia.ro.

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislatiei romane in vigoare.
O persoana poate participa la acest concurs cu un numar nelimitat de SMS-uri pentru fiecare dintre premiile prezentate.

EXPEDITIA PREMIILOR

Castigatorii din Bucuresti vor veni personal, cu buletinul de identitate sa-si ridice premiile de la sediul SANOMA HEARST Romania (Str. Buzesti nr. 85, sector 1, Bucuresti), intre orele 10:00 – 17.00. Daca premiul nu este ridicat in termen de 30 zile calendaristice de la data la care castigatorul este anuntat prin telefon/email, premiul se anuleaza.

Castigatorilor din tara le vor fi expediate premiile prin intermediul Postei Romane/sau al unui curier de catre SANOMA HEARST Romania, la adresa confirmata telefonic.

SANOMA HEARST Romania nu isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea angajatilor Postei Romane/sau al curierului si nici in cazul pierderii coletului la posta. Intarzierile cauzate de posta sau de forta majora (cutii postale inexistente, vandalizate, absenta castigatorului de la domiciliu si adrese transmise incomplet sau gresit) nu intra in responsabilitatea Organizatorului.

INFORMAREA PARTICIPANTILOR

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.newsite.femeia.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

Organizatorul se obliga sa furnizeze informatiile de natura secretului profesional doar cu respectarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si sa prelucreze datele cu caracter personal ale Participantilor la prezentul Concurs, in scopul prezentului Concurs si in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, completata si modificata.

Participantii la Concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la informare (art.12) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice alte informatii suplimentare impuse de lege

b) dreptul de acces la date (art.13) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator

c) dreptul de interventie asupra datelor (art.14) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) si lit. b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat

d) dreptul de opozitie (art. 15) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza si fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) – potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a cere si de a obtine: a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit a)

f) dreptul de a se adresa justitiei (art.18) – potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.

La cererea oricarui client Organizatorul va asigura acestora exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe adresa BEAU MONDE – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, in atentia „Departamentului Marketing”, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

DISPOZITII FINALE

Participantii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

Imaginile premiilor de la rubrica Horoscop din editia ianuarie-februarie 2012 a revistei Beau Monde sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a afisa respectivele modificari pe www.newsite.femeia.ro. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Beau Monde – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

FORTA MAJORA

In sensul prezentului Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment imprevizibil, inevitabil si mai presus de controlul Partilor, care a survenit dupa publicarea prezentului Regulament si care a impiedicat ori a intarziat indeplinirea in totalitate sau in parte a prevederilor stipulate in acesta. In cazul in care circumstantele de Forta Majora se extend pe o perioada mai mare de 6 (sase) luni consecutive, societatea este exonerate de toate obligatiilr asumate prin prezentul concurs.

Comments

comments

Lasă un răspuns