Esti aici
Femeia.ro > Revista > Concursuri > Regulamentul promotiei Story Euro Premium

Regulamentul promotiei Story Euro Premium

1.a. Organizatorul campaniei promotionale este SC SANOMA HEARST ROMANIA, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 85, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2509/1999, cod fiscal RO 11570015, cont bancar RO37ABNA4100000000023000 deschis la ABN AMRO WTC, reprezentată de Els Loesberg, in calitate de Director General.

Participantii la promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare Regulament Oficial).

1.b. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul www.newsite.femeia.ro/story

2. Drept de participare

Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Sanoma Hearst Romania si ai companiilor implicate in desfasurarea promotiei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei promotionale), precum si rudele lor de gradul I.

3. Perioada de desfasurare

Campania promotionala se desfasoara in perioada 24 martie-12 mai.

Lunar, in fiecare aparitie a revistei Story din cadrul perioadei de concurs (data de aparitie situata intre: 24 martie-12 mai) consumatorii vor gasi un tichet, lipit pe coperta.

 • Tichetul va avea un (spatiu) spatiu razuibil – pentru premiile instant si pentru codul SMS.

Daca cele 3 simboluri de pe tichetul razuibil aferente premiului instant contin aceeasi figurina, atunci tichetul este declarat castigator. Validarea tichetelor castigatoare se va face de luni pana vineri intre orele 10 si 17 la numarul de telefon 031/225 88 88. (linie cu tarif normal).

Codurile de SMS ale tuturor tichetelor (atat al celor castigatoare, cat si al celor necastigatoare) pot fi trimise la numarul de SMS 1433 (Tarif 0,35€ ). In schimbul valorii taxei mai sus mentionate, fiecare participant primeste automat, fara tragere la sorti, sfatul saptamanii de la Story. In plus, gratuit si automat, va fi inclus la tragerea la sorti a premiilor mentionate in Regulament.

 • Regulamentul este publicat integral, on-line, la adresa www.newsite.femeia.ro/story.

De asemenea, prin trimiterea unui SMS, participatul confirma ca este de acord cu regulamentul concursului si, in plus, este de acord sa primeasca informari periodice de la revista Story) pentru a accesa faza alternativa a concursului: „Story euro premium prin sms”. In cadrul acestei faze, consumatorii care vor sa trimita SMS-uri la 1433 vor fi inscrisi in competitia pentru premii prin sms.

Pentru validarea tichetelor se vor oferi urmatoarele date: codul de validare al tichetului castigator, locul de unde a fost cumparata revista cu tichetul castigator, numele si prenumele castigatorului, Seria si nr CI/BI, Adresa din Buletin, Numarul de telefon – fix/mobil, Codul numeric personal al castigatorului.

Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislatiei romane in vigoare.

O persoana poate participa cu un numar nelimitat de tichete.

La finalul campaniei toate premiile nerevendicate vor fi castigate, prin tragere la sorti, de oricare dintre toti cei care vor trimite tichetul razuibil, toti cei care au trimis sms.

Pentru validarea castigurilor sunt necesare urmatoarele date: codul de validare de pe banda ce contine cuvantul norocos, numele si prenumele castigatorului, Seria si nr CI/BI, adresa din buletin, numarul de telefon – fix/mobil si codul numeric personal al castigatorului.

Dupa validarea cuvintelor norocoase de sub bulina de pe coperta, premiul poate fi ridicat dupa cum urmeaza:

 • va fi ridicat de la sediul firmei SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL, Str. Buzesti, nr. 85, sector 1, Bucuresti, pe baza revistei castigatoare si a BI/CI. Premiul poate fi ridicat numai prin programare ulterioara.
 • poate fi trimis prin posta sau curier dupa ce in prealabil vor transmite telefonic codul de validare si datele personale.
 • in cazul premiilor in produse, castigatorii vor afla ulterior, din partea Organizatorului, modalitatea de ridicare a premiului.

Daca un consumator revendica un premiu fara a avea codul de validare corect, aferent premiului respectiv, acesta este obligat sa se prezinte cu banda si bulina de pe coperta revistei Story, la sediul firmei SC SANOMA HEARST ROMANIA SRL pentru a demonstra ca se afla in posesia cuvantului norocos. Daca simbolurile tiparite pe tichetul lipit pe coperta nu sunt aceleasi cu cele declarate castigatoare in pagina de concurs, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a persoanelor ce au realizat falsul.

De asemenea, daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislatiei romane in vigoare.

Pentru ca o inregistrare sa fie declarata valida, aceasta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Participantii sa indeplineasca dreptul de participare de la Pct. 2
 • Tichetul razuibil sa fie pastrat intreg si in original (nu se accepta fotocopii, facsimile sau alte reproduceri ale tichetelor). Orice reclamatie se depune numai avand in posesie tichetul in original. Orice reclamatie ce nu este sustinuta de tichetul in original, nu va fi luata in considerare).
 • Simbolurile tiparite pe tichetul vor fi comparate cu cele declarate castigatoare in pagina de concurs din revista.
 • Codul de validare de pe tichet sa fie vizibil, nedeteriorat si sa corespunda premiului, conform bazei de coduri unice a Organizatorului.

6. Premii:

Premii pe tichet (instant):

 • 60 x 100 euro
 • 60 x cadouri supriza cu o valoare pana in 200 lei
 • 600 x abonamente Story

Premii in revista:

 • 6 x 1000 euro
 • 30 x parfum S.T.Dupont
 • 100 x abonamente Story

Premii SMS:

 • 60 x 50 euro
 • 300 x abonamente Story

Premii finale:

Prin tragere la sorti se vor castiga premiile nerevendicate. Vor participa la extragere toti cei care s-au inscris in concurs cu scrisori tichetul razuibil, SMS-uri.

Cadourile-surpriza vor fi anuntate de Organizator in momentul in care castigatorii isi vor revendica premiile.

 • Valoarea totala a premiilor este de 60.000 euro.
 • Nu este permisa preschimbarea premiilor in alte obiecte si nici a parametrilor acestora.

Castiguri instant:
Saptamanal, in fiecare aparitie revistei Story din cadrul perioadei de concurs (24 martie-12 mai) pe coperta Story va fi lipit un tichet razuibil ce contine 3 simboluri. Simbolurile tiparite pe tichet si lipite pe coperta vor fi comparate cu cele declarate castigatoare in pagina de concurs din revista. Daca cele 3 simboluri de pe tichet sunt identice atunci tichetul este declarat castigator.

Castiguri a premiilor SMS:

 • pe tichet, dupa razuire, se va gasi un cod sms unic format din 10 caractere de forma(UKRY262270), si un cod de validare in partea dreapta a tichetului pe verticala de forma (9DX-8167116) din 11 caractere. Codurile unice tiparite pe tichet se vor trimite prin SMS la nr. 1433 sau vor fi trimise pe adresa redactiei .

Prin SMS, premiile se castiga instant sau prin tragere la sorti la finele campaniei.

 • fiecare persoana poate trimite un numar nelimitat de SMS-uri dar cu coduri SMS diferite. Acelasi cod SMS trimis de mai multe ori nu va fi luat in considerare decat ca reprezentand un singur SMS trimis.

Perioada maxima in care castigatorii isi pot ridica premiille este de maxim 2 luni de la data validarii revistelor castigatoare.

De asemenea, in cazul in care modalitatea de primire a premiului este prin posta sau curier, castigatorii isi vor primi premiile in maxim 30 de zile de la revendicare. Intarzierile cauzate de posta sau curier nu intra in responsabilitatea Organizatorului.

Pentru identificarea castigatorilor si inmanarea premiilor, castigatorii premiilor saptamanale fie vor suna pentru a verifica cu ajutorul codului de validare daca au castigat, fie se vor prezenta la sediul firmei organizatoare, avand asupra lor actul de identitate si revista castigatoare cu care au participat la promotie.

Castigatorii premiilor instant si a premiilor prin SMS vor fi publicati in revista Story, cu un decalaj de doua aparitii (Ex. Castigatorii saptamanii 1 vor fi publicati in saptamana 3)

Campania promotionala se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.

Impozitul pentru premii, atat in bani cat si in produse, va fi retinut de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9. Informarea participantilor

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.newsite.femeia.ro/story.

Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

10. Prelucrarea datelor personale

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Story – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti nr. 85, Sector 1, Bucuresti, Departament Marketing, organizatorul se obliga:

 • Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
 • Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
 • Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Participantii la aceasta campanie promotionala sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.

Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.

Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament cu conditia de a publica un extras din respectivele modificari in revista „Story” si afisand regulamentul complet pe www.newsite.femeia.ro/story. Modificarea isi produce efectele de la data publicarii informatiilor care o anunta si afisarii lor pe pagina de internet mentionata anterior.

Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: Story – Sanoma Hearst Romania, Str. Buzesti, nr. 85, Sector 1 Bucuresti, Departament Marketing, pana la data la care acest regulament produce efecte. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

12. Incetarea promotiei

Prezenta promotie poate inceta inainte de data de 12 mai 2008 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

13. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Promotie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Castigatori care au razuit si au castigat instant:

1.000 Euro: Vasile Liliana, Bucuresti

100 Euro:

 • Pura Doina, Cluj Napoca
 • Rafaila Nicoleta, Bucuresti
 • Ovidiu Rusu , Brasov
 • Fodor Camelia Elena, Sighisoara, Mures
 • Neacsu Nicoleta Anca, Bucuresti
 • Vlasceanu Vasilica, Cascioarele, Gaiseni
 • Dumitru Gabriela, Bucuresti
 • Dragos Gabriela Cristina, Constanta
 • Catargiu Veronica, Bucuresti
 • Dragomir Constanţa Gabriela, Timisoara
 • Spataru Larisa Camelia, Craiova, Dolj
 • Biris Simona, Zalaj, Salaj
 • Mihail Ruxandra Ivonne, Bucuresti
 • Flocea Elena Adriana, Frasin, Suceava
 • Brozea Iulian Alin, Braila
 • Dutulescu Cornelia, Bucuresti

Parfum:

 • Bucur Ramona, Piatra Neamt
 • Foos Andreea Iuliu, Bucuresti
 • Costache Elena, Bucuresti

Consola: Bica Alina, Breaza, Prahova

Abonamente:

 • Constantin Aurel, Tatarani, Prahova
 • Dinescu Maria, Bucuresti
 • Atomei Daniela, Iasi
 • Gabriela Tudor,Carei, Satu Mare
 • Sas Ioan, Bistrita
 • Duma Cristina Petria, Bucuresti
 • George Laurentiu, Bucuresti
 • Brozea Iulian Alin, Braila
 • Cojocaru Daniela, Ticleni, Gorj
 • Petre Simona, Calarasi
 • Balan Niculita, Scornicesti, Olt
 • Liripis Elena, Bucuresti
 • Stana Mariana, Babadag, Tulcea
 • Tamba Rodica, Bacau
 • Brindusoiu Eleonora, Sacele, Brasov
 • Zuzuleac Nicolae, Mangalia, Constanta
 • Andrei Mirela, Buzau
 • Alexandra Gava, Bucuresti
 • Iliescu Nicolae Gabriel, Babana, Arges
 • Giurcan Daniela Mirela, Bucuresti
 • Badita Constantin, Vaideni, Valcea
 • Druga Cristina, Berbesti, Valcea

 • Petcu Irina, Bucuresti
 • Sporis Daniel, Ramnicu Valcea
 • Danciu Sabina, Campeni, Alba
 • Marascu Cornelia, Resita, Caras Severin
 • Cucuiat Marcel, Araci, Covasna
 • Dragos Cristina, Constanta
 • Voinea Gabriela, Ploieşti, Prahova
 • Botezatu Andreea, Bucuresti
 • Bergan Roxana, Slatina, Olt
 • Ivan Floare, Bucuresti
 • Lohan Dominique, Medias, Sibiu
 • Ionela Rancu, Bucuresti
 • Oancea Magdalena, Sfantul Gheorghe, Covasna
 • Ungureanu Florentin Caplecat, Constanta
 • Oprea Ciprian, Bucuresti
 • Enache Patricia, Targu Neamt
 • Julea Doina, Magurele, Ilfov
 • Szekely Gizella, Brasov
 • Perceli Beatrice, Bucuresti
 • Vlasceanu Mihaela , Bucuresti
 • Gutu Elena Alina, Bacau
 • Lovin Jeana, Sibiu
 • Moraru Mihaela, Iasi
 • Cimpoiesu Marinela Cristina, Suceava
 • Lascu Mioara Iulia, Bucuresti
 • Rogojan Mihai, Bucuresti
 • Stoica Cristian, Bucuresti
 • Canuci Carmen Mihaila, Calafat
 • Gicovanu Constantin, Piatra Neamt
 • Petcu Alin, Urziceni, Ialomita

 • Mot Traiana, Curtici, Arad
 • Danuio Angela, Bistrita
 • Pop Nicoleta Maria, Bistrita
 • Tropotel Mariana, Bacau
 • Novac Cristina, Arad
 • Soare Catalina, Bucuresti
 • Nicu Constanţa, Braila
 • Dutu Maria Cornelia, Bucuresti
 • Butnariu Lucian Constanta
 • Popescu Tudor Dorin, Suceava
 • Buganu Cerasela, Bacau
 • Chirian Gelu Ovidiu Hunedoara
 • Danescu Elena Adriana, Calan, Hunedoara
 • Rosca Andreea Adriana, Suceava
 • Toader Andreea, Constanta
 • Paculea Ana, Medias, Sibiu
 • Bucur Maria, Medias, Sibiu
 • Moiceanu Elena, Moroieni, Dambovita
 • Ionescu Cristina, Bucuresti
 • Barbieru Lilia, Sibiu
 • Spoiala Gabriela, Doftana, Bacau
 • Corbu Lavinia, Constanta
 • Patru Mihaela, Bucuresti
 • Maria Ioana, Calinesti, Arges
 • Constanţa Stoia, Sibiu
 • Prisecaru Gabriela, Bacau
 • Chiopraga Razvan, Iasi
 • Gligu Paula Carla, Bucuresti
 • Hancu Oltea, Bucuresti
 • Grancea Nicusor, Bucuresti
 • Ivancu Doina, Cluj Napoca, Cluj
 • Moga Ion Sorin, Oradea, Bihor
 • Cimpoiesu Marinela Cristina, Suceava

Castigatorii care au trimis SMS in cadrul concursului Euro Premium cu coduri necastigatoare:

Consola Wii: Ciobanu Florinel, Baltati, Iasi

Parfum:

 • Ocoleanu Steliana, Timisoara, Timis
 • Balan Vasilica, Curtea De Arges, Arges
 • Turtureanu Nicoleta Oana, Piatra Neamt, Neamt

100 Euro: Chitic Gabriela, Bucuresti, Sector 6

50 Euro:

 • Baciu Mariana, Bucuresti, Sector 5
 • Lazar Florin, Alexandria, Teleorman
 • Danea Daniela, Vatra Dornei, Suceava
 • Itu Adrian, Cluj Napoca, Cluj
 • Bucurestean Adrian, Baia Mare, Maramures
 • Ungureanu Alina, Iasi, Iasi
 • Lecu Madalina, Bucuresti, Sector 1
 • Ciudin Andreea, Agigea, Constanta
 • Manciu Mihaela Beatrice, Dobroesti, Ilfov
 • Paun Aurel, Bucuresti, Sector 3

Abonamente:

 • Petrache Marius, Rusiorii De Vede, Teleorman
 • Minecuta Petruta Ioana, Poiana Marului, Brasov
 • Ilie Luminita, Constanta, Constanta
 • Dovitil Ana, Nedlac, Arad
 • Natcan Florentina, Dragalina, Calarasi
 • Petropol Carmen Claudia, Galati, Galati
 • Visan Loredana, Ploiesti, Prahova
 • Sirbu Nicoleta, Braila, Braila
 • Cotovanu Daniel Vladut, Climbing, Timis
 • Stan Oana Madalina, Ploiesti, Prahova
 • Leica Monalisa, Miraslava, Iasi

 • Vanta Monica Cristina, Lugoj, Timis
 • Anastasiu Carmen, Ploiesti, Prahova
 • Tamaschin Alexandra, Bucuresti, Sector 3
 • Lupascu Constantin Catalin, Suceava , Suceava
 • Mecu Doinita, Murighiol, Tulcea
 • Nan Alina Elena, Maracineni, Buzau
 • Moldovan Tanase Vladimir, Cluj Napoca, Cluj
 • Boldi Csilla Henriette, Comuna Sarnasi, Harghita
 • Isvoranu Ana, Craiova, Dolj
 • Vranceanu Catalin, Bacau, Bacau
 • Costan Luiza, Iasi, Iasi
 • Madularu Anca, Constanta, Constanta
 • Damian Lenuta, Falticeni, Suceava
 • Bonta Rodica, Oradea , Bihior
 • Radu Cristina, Poienarii Burchii, Prahova
 • Tache Mugurel, Braila, Braila
 • Esanu Emil, Iasi, Iasi
 • Petrescu Andreea, Pitesti, Arges
 • Craciun Gabriel, Buzau, Buzau
 • Borcea Cristina Elena, Bucuresti, Sector 4
 • Avram Liliana, Bucuresti, Sector 4
 • Varga Luciana Simona, Timisoara, Timis
 • Zalnai Patricia
 • Simioana Olivian Florin, Turnu Magurele, Teleorman
 • Borcsa Szende, Sibiu, Sibiu
 • Maris Monica, Reghin, Mures
 • Mercan Viorel, Focsani, Vrancea
 • Lupan Paraschiva, Feldioara, Brasov
 • Bradusoiu Eleonora, Sacele, Brasov
 • Debrescu Iulian, Bucuresti, Sector 5
 • Coman Ana Maria, Cluj Napoca, Cluj
 • Rotar Ana Maria, Ungheni, Mures
 • Faur Paula, Turda, Cluj
 • Morosanu Angela, Valesti, Gorj
 • Slavoi Marian Costel, Tulcea, Tulcea
 • Serban Ramona, Cluj, Cluj Napoca
 • Mocanu Remus, Hateg, Hunedoara
 • Joarza Valeria, Sibiu, Sibiu

 • Anghelache Luminita, Suceava, Suceava
 • Cheregi Floarea, Oradea, Bihor
 • Staicu Ileana, Mirela, Bucuresti 6
 • Bodea Viorel, Bucuresti 2
 • Marcu Alexandrina, Falticeni, Suceava
 • Popescu Gabi
 • Krisan Dana, Cluj, Cluj Napoca
 • Negoita Laurentiu, Onesti, Bacau
 • Lupu Irina Sonia, 1 Decembrie, Ilfov
 • Patrunjelu Ana Maria, Piatra Neamt, Neamt
 • Niculescu Adrian, Fetesti, Ialomnita
 • Matache Florinel, Slobozia, Ialomnita
 • Nuvin Claudiu, Navodari, Constanta
 • Miahlcea Roxana, Negoiesti, Prahova
 • Voica Adriana , Pitesti, Arges
 • Carjoghi Cristian Bogdan, Braila, Braila
 • Pavel Flavia Bianca, Zalau, Salaj
 • Sima Alice Teodora, Corbeanca, Ilfov
 • Varatucianu Emilia, Salcea, Suceava
 • Stan Edith, Timisoara, Timis
 • Maris Adelin Laviniu, Comuna Frumuseni, Arad
 • Tipei Dorina Elena, Gurahont, Arad
 • Ghica Gheorghe, Magurele, Prahova
 • Chiru Ion, Buzau, Buzau
 • Ciuriuc Mihaela, Comuna Zvoriste, Suceava
 • Aiuriesei Daniela, Suceava, Suceava
 • Cosar Angela, Arad, Arad
 • Ciobanu Ecaterina, Botosani, Botosani
 • Salajean Cristina Elena, Bucuresti, Sector 5
 • Cosma Andreea, Bacau, Bacau
 • Motoi Roberta, Bucuresti, Sector 5
 • Toma Marcel, Lunca, Bihor
 • Toader Marian , Bucuresti, sector 2
 • Cileanu Cristina, Brasov, Brasov
 • Mitroi Cornelia, Teleorman
 • Urdas Ileana, Viseu De Sus, Maramures
 • Nistor Elena, Constanta, Constanta
 • Blanariu Lucretia, Barlad, Vaslui
 • Smaranda Marian, Bals, Olt
 • Davidoiu Valeriu, Buzau, Buzau
 • Lupu Viorel, Buhus, Bacau
 • Grindeanu Maria Magdalena, Bucuresti, Sector 6
 • Calin Cornelia, Bucuresti, Sector 6
 • Durbaca Mariana, Iasi, Iasi
 • Ucrainet MarianFlorin, Suceava, Suceava
 • Oprea Ancuta, Iasi, Iasi
 • Marinete, Marinela, Craiova, Dolj
 • Mardari Constantin, Roman, Neamt
 • Apopei Petru, Iasi, Iasi
 • Constantin Mihaela, Bucuresti, Sector 6
 • Toader Vasile, Buzau, Buzau
 • Lascu Oana, Braila, Braila

Comments

comments

Lasă un răspuns

Sus