Păcatul originar, păcatul strămoșesc

pacatul originar

Este prima încălcare a poruncii lui Dumnezeu săvârşită de Adam în rai. Este păcatul care se răsfrânge asupra urmaşilor lui, dar și a noastră, a tuturor. E păcatul de care suntem însă iertaţi prin botez, prin naşterea din apă şi din Duh. Păcatul originar este pomenit pentru prima dată în Noul